Uzgodnienia Funduszu Sołeckiego

W dniu 31 sierpnia 2016 roku odbyło się spotkanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z członkami Stowarzyszenia „Nasz Żółwin” w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska w sprawie Funduszu Sołeckiego na rok 2017.

 

Ponieważ część zadań Funduszu Żółwina ma być współfinansowane przez Fundusz wsi Terenia, gościem spotkania był Sołtys tej wsi, Pan Stanisław Frej. Po omówieniu wstępnej propozycji podziału Funduszu http://naszzolwin.pl/2016/07/26/projekt-funduszu-soleckiego-2017/  podczas dyskusji i głosowania zaakceptowano wszystkie proponowane wydatki. Jednocześnie przychylono się do wniosku Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Żółwinie o przeznaczenie kwoty 2.000,- zł na stół do tenisa stołowego umieszczony przed Szkołą obok placu zabaw.  Kwotę tę postanowiono uzyskać poprzez zmniejszenie planowanych wydatków na imprezy integracyjne do 8.000,- złotych. Sołtys Stanisław Frej potwierdził, że również Terenia przeznaczy środki z ich Funduszu na ten cel, a Sołtys Karol Marchwiak, korzystając z odpowiedniego upoważnienia zadeklarował w imieniu Sołectwa Owczarnia, że przeznaczy ono na ten cel taka samą kwotę jak Żółwin.

Ostatecznie, uzgodniona lista planowanych wydatków z Funduszu Sołeckiego na rok 2017 przedstawia się następująco:

 1. Sprzęt sportowy dla dorosłych
  na terenie wydzielonym z „Orlika”             6.000,-
 2. Imprezy sportowe, okolicznościowe
  i integracyjne dla mieszkańców                 8.000,-
 3. Realizacja oświetlenia ul. Granicznej
  (z udziałem Funduszu Sołeckiego wsi
  Terenia w wysokości 2.000,-)                      2.000,-
 4. Sprzątanie i odśnieżanie chodników,
  przystanków i  zbieranie śmieci                  8.623,70
 5. Materiały eksploatacyjne do ciągniczka
  i kosy spalinowej                                                 500,-
 6. Opracowanie „Kompleksowej Koncepcji
  Układu Komunikacyjnego”                            9.500,-
 7. Stół do tenisa stołowego dla Szkoły            2.000,-

 

Dodaj komentarz