Koncepcja komunikacyjna dla Żółwina

W projekcie wydatkowania Funduszu Sołeckiego na 2017 rok znalazło się opracowanie Koncepcji Komunikacyjnej dla Żółwina. Dlaczego jest ona pilnie potrzebna?

29 listopada 2004 uchwalony został plan zagospodarowania dla przeważającej części Żółwina, przewidujący jego całkowitą urbanizację.

 

Uchwalony w 2007 i poprawiony w 2015 roku plan dla pozostałej części miejscowości również przewiduje duże tereny mieszkalne, cmentarz, budynki publiczne i usługowe. Powierzchnia sołectwa Żółwin to ok. 590 ha, odliczając tereny zielone ANR oraz „Central Parku”, drogi i tereny usługowe prawie 350 ha przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową, przy średniej dopuszczalnej wielkości działki ok. 1000 m.kw. Oznacza to ok. 3 500 działek, na których już powstały, lub powstaną domy. Przy średniej wielkości, 4-osobowej rodzinie zamieszkującej każdy dom docelowo  w naszej miejscowości osiedlić się może nawet 14 000 mieszkańców. W Żółwinie brak jakiejkolwiek komunikacji publicznej o realnym znaczeniu, podstawowym środkiem komunikacji pozostaje samochód.

Podziały gruntów pokazują gwałtownie rosnąca liczbę działek.

Plan zagospodarowania w żadnym stopniu nie przewidział rozwoju społecznego naszego regionu, gdzie już obecnie przypada ponad 1 samochód na rodzinę, a więc w Żółwinie spodziewać się możemy 3 500 samochodów.

Gęstość zabudowy rośnie z roku na rok.

Przedstawiona w planach zagospodarowania koncepcja dróg całkowicie nie przystaje do przedstawionego powyżej zagęszczenia zabudowy i potencjalnego ruchu.

Świadome i przemyślane wytyczenie szlaków komunikacyjnych, terenów o ograniczonym ruchu, tras wylotowych i dróg o spowolnionym ruchu umożliwi harmonijny dalszy rozwój naszej miejscowości.

Dodaj komentarz