Fundusz sołecki 2016: na co wydają inne sołectwa Gminy Brwinów?

20160410_175236W ramach dyskusji nad przeznaczeniem Funduszu Sołeckiego na rok 2017 na wydatki w Żółwinie warto spojrzeć, jak inne sołectwa Gminy Brwinów dzieliły swoje fundusze. Czy Państwa zdaniem znajdą się wśród nich takie inwestycje, które warto zaplanować również w naszym Żółwinie?

Biskupice ponad 80% swojego budżetu (13 620 zł) zaplanowało przeznaczyć na dobudowę oświetlenia ulicznego, a pozostałą kwotą wesprzeć organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców.

Z kolei Czubin cały swój budżet – 13 327 zł – zaplanował na remont drogi gminnej.

Również w Domaniewie wydatki związane z drogami zajęły lwią część planu inwestycyjnego  – 10 000 zł z niemal 25 000 zł – przeznaczono na utwardzenie dróg gminnych. Niewiele mniej przeznaczono na zakup wiat przystankowych, a pozostałe pieniądze, prawie 5 500 zł, postanowiono rozdysponować na cele sportowo-kulturalno-edukacyjne (imprezy, zajęcia sportowe oraz zakup strojów sportowych).

Falęcin przeznaczył 10 000 zł na utwardzenie dróg gminnych a pozostałe 1 605 zł na organizację imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców.

Znacznie większą kwotą niż wyżej wymienione sołectwa dysponowały Kanie. Najwięcej zaplanowano na imprezy dla mieszkańców: 9 000 zł na wieczory muzyczne oraz 9 207 zł na festyn sportowo-kulturalny. Sporo wydatków zaplanowano na cele Osiedla Słonecznego (ogrodzenie placu zabaw, zakup bramek i słupków z siatką oraz planszy osiedla – razem 10 000 zł). 800 zł przeznaczono na zakup lustra drogowego, 2000 zł na prowadzenie strony internetowej wspólnie z Otrębusami oraz 1500 zł na organizację sprzątania lasu i wsi.

Koszajec zamierzał sfinansować 3 przedsięwzięcia związane z placem zabaw (budowa ogrodzenia i zabawek) oraz boiskiem (budowa piłkochwytu) za łączną sumę 11 865 zł.

Kotowice dysponowały sumą 10 304 zł, które przeznaczyły na wiatę przystankową oraz wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych.

Krosna zaplanowała budowę oświetlenia ulicznego (11 261 zł), zakup strojów piłkarskich i dofinansowanie zakupu piłkochwytu (6 000 zł).

Milęcin (12 190 zł) i Moszna (16 546 zł) zaplanowały po 1 zadaniu: odpowiednio – wykonanie projektu oświetlenia ulicznego oraz wykonanie ogrodzenia placu OSP w Mosznie.

Budżet sołecki Otrębus wyglądał następująco: prowadzenie strony internetowej (2 000 zł), szafki szkolne (3 000 zł), tabliczki informacyjne oraz organizacja sprzątania lasu i wsi (2 507 zł), remont budynku Biblioteki Publicznej (6 000 zł), koncert i warsztaty muzyczne (9 000 zł), festyn mieszkańców (4 500 zł), stół do ping-ponga do świetlicy (4 000 zł), imprezy sportowe (2 000 zł).

Owczarnia – nasz największy gminny sąsiad zaplanowała najwięcej zadań w Gminie (9). Wśród nich po 2 000 zł na sprzątanie Owczarni i uzupełnienie tabliczek z nazwami ulic, 9 800 zł na projekt oświetlenia ulicznego, 4 700 zł na ogrodzenie placu zabaw na ul. Małej, 4 507 zł na zakup krzeseł i materiałów do świetlicy, 4 000 zł na projekt sieci gazowej dla świetlicy, 500 zł na materiały promocyjne, 3 000 zł na zajęcia kulturalno-edukacyjno-sportowe oraz 1 000 zł na zakup strojów sportowych. W sumie zaplanowano wydatki w kwocie 31 507 zł.

Parzniew zaplanował 10 000 zł na wykoszenie terenu na działce nr 91/20, 10 500 zł na plac zabaw (zakup zabawek i wynajem kabin Toi-Toi), 9 007 zł na imprezy kulturalno-sportowe dla dzieci, 1 500 zł na wyposażenie boiska sportowego, 1 500 zł na utrzymanie boiska przy osiedlu mieszkaniowym Agromann.

Terenia – nasz drugi bezpośredni sąsiad w Gminie – dysponowała najmniejszym budżetem (8 679 zł). W ramach tych środków zaplanowano utwardzenie drogi gminnej (2 679 zł), zakup tablicy ogłoszeniowej oraz ławki i kosza (3 000 zł), wykonanie projektu oświetlenia w ul. Granicznej (2 500 zł), organizację imprez lokalnych oraz pikniku sportowo-integracyjnego (500 zł).

Wydatki funduszu sołeckiego w Żółwinie przedstawialiśmy już na stronie Naszego Żółwina: http://naszzolwin.pl/2015/09/09/fundusz-solecki-2016/

Podsumowując, wszystkie sołectwa w Gminie Brwinów dysponowały łącznie kwotą 301 900 zł. Najwięcej pieniędzy zaplanowano na różnego rodzaju festyny, imprezy sportowe, kulturalne i muzyczne (61 234 zł). Niewiele mniej zarezerwowano środków na remonty dróg i inwestycje w infrastrukturę drogową (wiaty przystankowe, lustro i znakowanie ulic) – 58 610 zł. Znaczącą kwotę zaplanowano również na projekty i budowę oświetlenia ulicznego (49 371 zł). Sporą grupę wydatków stanowią pojedynczo występujące zadania inwestycyjne, wśród których znalazły się np. prowadzenie stron internetowych, remont biblioteki, projekt sieci gazowej, zakup szafek szkolnych, ogrodzenie osiedla mieszkaniowego, wyposażenie świetlicy.

Fundusze-wykres

Dodaj komentarz