Budowa OSP wstrzymana

Od kilku dni mieszkańcy zastanawiali się, dlaczego na terenie OSP nie widać robotników budowlanych. Jak poinformował nas Sołtys Żółwina, budowa strażnicy OSP została wstrzymana.

Nadzór budowlany ze strony inwestora, Gminy Brwinów zanotował szereg usterek i niedociągnięć w trakcie budowy i zarządził jej wstrzymanie do czasu ich usunięcia.

Zastanawiające jest, że rozpoczęto roboty wykończeniowe, takie jak tynki wewnętrzne i instalacje elektryczne, mimo braku dachu i uszczelnienia budynku. W efekcie nowo położone tynki zostały rozmyte podczas ostatnich deszczy, a po kanałach kablowych płynie woda.

Rozpoczęto także umieszczanie zewnętrznej izolacji termicznej na ścianach budynku pomimo braku dachu i zabezpieczenia przed penetracją wody między ścianę i styropian.

Dodaj komentarz