Nasze starania przynoszą efekty

Na XXIII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbyła się 28 czerwca 2016 r. podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju Powiatu Pruszkowskiego pod nawą: Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025. /BR-228/16/.

W punkcie 3.9.4. tego dokumentu czytamy: „Rozwiązania komunikacyjne pomiędzy gminami powiatu są niezadowalające…” i dalej „Utrudnieniem jest także podział administracyjny powiatu, który sprawia, że Owczarnia i Żółwin w gminie Brwinów nie mają połączenia drogą o utwardzonej nawierzchni z DK8 (niebawem S8), mimo że byłoby to najefektywniejsze połączenie tych miejscowości z Warszawą.”

Oznacza to uwzględnienie w całości zgłaszanych przez Sołtysa, Radę Sołecką i Stowarzyszenie sugestii i argumentacji.

Pełny tekst dokumentu jest dostępny tutaj:
http://www.nadarzyn.tv/…/Strategia-Powiatu-Pruszkowskiego.p…

Dodaj komentarz