A może „strefa zamieszkania” ?

Mieszkańcy ul. Łąkowej i Mokrej przygotowali wniosek o ograniczenie prędkości oraz ruchu samochodów ciężarowych na ich ulicach. A może rozwiązaniem dla tych ulic byłaby „strefa zamieszkania” ?


Zazwyczaj tego typu obszary, oznaczane znakiem D-40, są wyznaczane na terenie osiedli. Powód jest prosty: strefa zamieszkania ma chronić pieszych.

Przede wszystkim piesi mogą poruszać się całą szerokością drogi i mają pierwszeństwo przed pojazdami. Nie mają obowiązku, jak poza strefą, korzystać z chodników czy pobocza. W strefie zamieszkania trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ na jej terenie mogą poruszać się bez opieki nawet dzieci, które nie ukończyły 7. roku życia.

Takie rozwiązanie zastosowano na ul. Brwinowskiej w Starej Wsi.  Na odcinku od ul. Poziomkowej do ul. Tarniny obowiązują znaki D-40. Ulica ta jest równoległa do drogi powiatowej 1501W, czyli do ul. Grodziskiej, tak jak ul. Łąkowa w Żółwinie jest równoległa do drogi powiatowej 1502W, czyli do ul. Nadarzyńskiej.

W obu przypadkach mieszkańcy nie tylko „nie mają obowiązku, jak poza strefą, korzystać z chodników czy pobocza”, ale wręcz nie mają takiej możliwości, bo chodników czy pobocza tam po prostu nie ma.

„Strefa zamieszkania” i drogi w niej położone ma służyć dojazdowi do posesji i zniechęcać do ruchu tranzytowego, równoległego do głównych ulic.

Jeżeli władze Powiatu nie sprzeciwiały się ustanowieniu takiej strefy w Starej Wsi, może warto pomyśleć o takich rozwiązaniach również na terenie Żółwina, który co raz bardziej przestaje być luźno zabudowaną wsią, a staje się „osiedlem”?

Dla zainteresowanych przytaczamy konkretne przepisy:

Zgodnie z art. 2 ustawy z 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późn. zmianami) „strefa zamieszkania” jest to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393), określa w § 58 definicję znaku D-40 „strefa zamieszkania”. Z przepisu tego wynika m.in., że umieszczone w tej strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę (np. progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Szczególne zasady ruchu drogowego, o których mowa w definicji „strefy zamieszkania”, to m.in;

 • prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami,
 • możliwość korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej,
 • prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h,
 • zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

Z powyższego zapisu wynika, że w przypadku braku wyznaczonych miejsc do postoju pojazdów, parkowanie w strefie zamieszkania jest niedopuszczalne.

 

4 myśli na temat „A może „strefa zamieszkania” ?

 1. Serdecznie współczuję mieszkańcom Łąkowej i Mokrej, jako że Klonowa jest w porównywalnej sytuacji. Powyższy pomysł godzien jest poparcia. Deklaruję współudział w realizacji zamierzenia. Doraźnie jednak musimy zdyscyplinować jakoś rajdowców z Żółwina. Ponownie rozmawiałem, tym razem bezpośrednio, z Strażą Miejską oraz Policją brwinowską. Obie służby obiecały solennie wzmożoną obecność na tych ulicach. Policja będzie stała najprawdopodobniej z radarem.
  Dla przypomnienia podam, że Dzielnicowym Żółwina jest p. aspirant Łukasz Syrek. Tel: 600 997 460.

 2. Panie Józefie,
  cieszę się, że popiera Pan nasze starania i liczymy na odpowiednie przełożenie tego poparcia na decyzje, które zapadną w ratuszu.

  Odnosząc się do Klonowej, to jednak ona jest w dużo lepszej sytuacji, bo jest to typowa uliczka mieszkaniowa (nie stanowi ona ani skrótu ani alternatywnej trasy). Jest dość krótka i bez utrudnień jak mostek, karpy, czy rowy. Żeby w nią skręcić i wyjechać trzeba zwolnić (inaczej niż Mokra, która jest przedłużeniem Słonecznej i niekiedy kierowcy przelatują przez skrzyżowanie bez zatrzymywania).

  Klonowej i Niecałej nie ma we wniosku do Burmistrza, ale jeśli będzie wola Władz Gminy Brwinów do działania to jak najbardziej należałoby rozszerzyć tę strefę uspokojonego ruchu o te 2 ulice.

  Warto również przeanalizować możliwość ustanowienia w tym obszarze strefy zamieszkania co proponowano na tym portalu.

  Pomoc SM i policji jest praktycznie żadna 🙁 Musimy sami coś zadziałać. Małymi kroczkami.
  Pozdrawiam
  Jacek

 3. Moim zdaniem sensownie byłoby nie ograniczać się do Łąkowej i Mokrej, ale postulować o oznaczenie jako „strefa zamieszkania” całego obszaru pomiędzy ulicami Kasztanową, Nadarzyńską i Młochowską, który obejmowałby wszystkie małe uliczki „dolnego Żółwina”. Poza tym, gminny odcinek Nadarzyńskiej bez chodnika wraz z Młochowską od Nadarzyńskiej do Jana Pawła II również mógłby zostać oznaczony jako „strefa”. Zrobiono tak w Starej Wsi („strefę zamieszkania” stanowi cały sektor gdzie powstaje najwięcej nowych domów, a nie pojedyncze ulice).

Dodaj komentarz