Problem z przedszkolem nierozwiązany…

W maju pisaliśmy, że Burmistrz znalazł „sposób na problem z przedszkolem”. Został rozpisany „otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia dzieciom 4-letnim zamieszkałym na terenie gminy Brwinów dostępu do wychowania przedszkolnego.”  8 czerwca ogłoszono wyniki konkursu.

Poniżej tekst komunikatu:

Zgodnie ze zmianami w systemie oświatowym wszystkie czterolatki mają prawo do wychowania przedszkolnego. Został już rozstrzygnięty konkurs w zakresie zapewnienia czterolatkom miejsca w przedszkolach niepublicznych.   /…/

Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 21.2016 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 25 kwietnia 2016 r. Burmistrz rozstrzygnął otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Brwinów możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w uchwale Nr L.532.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Brwinów”.

Komisja konkursowa wybrała ofertę złożoną przez Przedszkole Niepubliczne „Tuptuś” z siedzibą w Brwinowie przy ul. Dworskiej 5.

Oferta złożona przez Punkt Przedszkolny „Żółwiki” została odrzucona. Co to oznacza dla czterolatków z Owczarni, Tereni i Żółwina? Konieczność dowożenia do Brwinowa. Nie jest nam znane stanowisko Władz Gminy co do sposobu dotarcia małych dzieci z „terytoriów zamorskich” do stolicy Gminy. Czy rodzice będą musieli dowieźć dzieci we własnym zakresie, czy Gmina zorganizuje transport?

W obliczu likwidacji kursów autobusu szkolnego do Zespołu Szkół w Żółwinie pod koniec roku gminny transport przedszkolaków jest raczej mało prawdopodobny.

2 myśli na temat „Problem z przedszkolem nierozwiązany…

Dodaj komentarz