Objazd ul. Nadarzyńskiej

Wszyscy mieszkańcy Żółwina z utęsknieniem czekają na zakończenie odwodnienia i budowy chodnika w ul. Nadarzyńskiej.  Ta niezwykle potrzebna inwestycja doprowadziła jednak do ogromnych utrudnień w funkcjonowaniu naszej miejscowości.

Dużą uciążliwością jest związany z tym objazd ul. Nadarzyńskiej (od ul. Klonowej do ul. Mokrej) ulicami: Łąkowa – Mokra dla jadących z północnej strony (od Podkowy Leśnej) oraz ulicami: Nadarzyńska – Klonowa – Łąkowa – Mokra dla jadących od strony południowej.

Niestety nie uniknięto błędów w przygotowaniu tego objazdu, przede wszystkim nie było żadnych konsultacji w tej sprawie z mieszkańcami, a nawet informacji dla mieszkańców od Władz Gminy Brwinów

Największym problemem jest jednak brak ograniczenia prędkości oraz ruchu samochodów powyżej 3,t na trasie objazdu:

– objazd jest poprowadzony gminnymi drogami, na których obowiązuje ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym, czyli 50 km/h.

– ul. Łąkowa i ul. Mokra są bardzo wąskimi drogami – na wielu ich fragmentach NIE MA MOŻLIWOŚCI minięcia się dwóch samochodów osobowych, a ledwo mieszczą się pojedyncze ciężarówki,

– na rogu ul. Łąkowej i Mokrej (przy mostku) nie ma możliwości minięcia się dwóch aut, w godzinach szczytu tworzą się zatory, nie ma też możliwości skrętu dla dużego samochodu ciężarowego (zdarzyła się sytuacja całkowitego zablokowania objazdu)

– na całej długości objazdu nie ma chodników, a nawet poboczy,

– drogi tylko częściowo są wyasfaltowane, na wielu fragmentach są dziury, wyboje, piach i żwir, co dodatkowo powoduje wzniecanie tumanów kurzu,

– nie wszystkie niebezpieczne miejsca zostały od razu oznaczone (np. karpy, głaz przydrożny), nadal nie są oznaczone wszystkie z nich – np. rów w ul. Łąkowej przy Kasztanowej jest cały zarośnięty, a obok niego jest tylko jeden słupek,

– nie zostały ścięte wszystkie zarośla ograniczające widoczność na zakrętach (dopiero w ostatnich dniach wykoszono zakręt ul. Łąkowej i Mokrej),

– ulice, którymi poprowadzono objazd są miejscami spacerów z psami, dziećmi, szlakiem komunikacyjnym dla dzieci udających się do szkół w Żółwinie i Podkowie, popularną drogą dla rowerzystów, miejscem zabaw (niestety) dla dzieci, miejscem, gdzie biegają liczne koty,

Poruszanie się tymi drogami z prędkością 50 km/godz. i większą, co często ma miejsce, stanowi ogromne niebezpieczeństwo dla pieszych, rowerzystów, szczególnie dzieci oraz zwierząt. Na drogach, którymi wytyczono objazd brak jest kontroli Policji czy Straży Miejskiej.
Uważamy, że na trasie objazdu powinno być ograniczenie prędkości do 30km/godz. (nie tylko na czas objazdu, ale również docelowo na ulicach: Klonowa – Łąkowa – Mokra – Niecała.)

Drogami objazdu jeżdżą duże ciężarówki wykonawcy przebudowy ul. Nadarzyńskiej, a także duże ciężarówki obsługujące inne budowy i firmy w Żółwinie południowym. Objazd dla samochodów ciężarowych powinien być wytyczony innymi – szerszymi drogami – np. ul. Szkolną i ul. Graniczną.

Zarówno ul. Łąkowa, jak i Mokra na niektórych odcinkach ma szerokość zaledwie 4m, mieszkańcy na granicach swoich działek umieścili skrzynki zasilania energetycznego, które przy obecnym wzmożonym ruchu narażone są na uszkodzenia.

Obecnie wiele fragmentów ul. Łąkowej i Mokrej, wielkim wysiłkiem Gminy odwodnionych, wyasfaltowanych i pokrytych destruktem bitumicznym, ulega zniszczeniu.

Bardzo szkoda, że realizując cenną i oczekiwaną od wielu lat inwestycję, niszczy się wcześniejsze dokonania.

Dodaj komentarz