Czy przedszkole jest potrzebne? (cd.)

W związku z dyskusją na temat potrzeby budowy przedszkola w Żółwinie oraz sprzecznymi informacjami na temat liczby dzieci w wieku przedszkolnym w Owczarni, Żółwinie i Tereni naszzolwin.pl zasięgną informacji u źródła, w Urzędzie Gminy Brwinów.

Z powyższej tabeli wynika, że w ciągu ostatnich 3 lat liczba dzieci w wieku przedszkolnym w trzech miejscowościach pozostających w zasięgu oddziaływania planowanego przedszkola utrzymuje się na poziomie 120-130 osób.

Są to oficjalne statystyki, uzyskanie w Wydziale Ewidencji Ludności Urzędu Miasta i Gminy Brwinów. Nie uwzględniają one jednak osób, które mimo zamieszkania na naszym terenie z różnych przyczyn nie dopełniły obowiązku meldunkowego. Zastanawiające jest, że w ciągu 3 lat objętych tą statystyką ludność Żółwina zmniejszyła się, a nie wzrosła. Stoi to w jaskrawej sprzeczności z widoczną gołym okiem liczbą nowo budowanych i zasiedlanych domów na terenie naszej miejscowości. Najlepszym przykładem są zdjęcia tylko jednej, niewielkiej  ulicy Bajkowej, bocznej od ul. Granicznej.

Wskazuje to na sytuację, kiedy wiele osób, mimo zamieszkania w Żółwinie, nie melduje się tutaj, i nie melduje swoich dzieci. Dlaczego? Z prostego powodu, bo w Żółwinie nie ma przedszkola. Zachowując meldunek z miejscowości poprzedniego zamieszkania, np. Pruszkowa czy Warszawy, zachowuje się prawo do skierowania dziecka do tamtejszego przedszkola, skoro w Żółwinie nie ma takiej możliwości.

Ostatnio podnoszona jest także kwestia priorytetu rozbudowy szkoły przed budową przedszkola. Jest to sztucznie stworzony antagonizm. W nowo budowanym przedszkolu mogłyby znaleźć miejsce 6-latki, obecnie uczęszczające do Zespołu Szkół w Żółwinie. Corocznie są to 2 klasy, wymagające specjalnych sal lekcyjnych, z miejscem zabaw i odpoczynku dla maluchów.  Stworzenie klas „0” w przedszkolu w znakomity sposób odciążyłoby przeludnioną szkołę.

Argumenty Władz Gminy przeciwko budowie przedszkola w Żółwinie okazują się co raz bardziej wątłe.

PS.: Przypominamy o Zebraniu Wiejskim w sprawie przedszkola, które odbędzie się w dniu 1 czerwca 2016 roku, o godzinie 19:00 w Zespole Szkół w Żółwinie, przy ul. Szkolnej 39.

1 myśl na temat “Czy przedszkole jest potrzebne? (cd.)

  1. Brawo Panie Pawle.Dane opublikowane są zgodne z tymi,które są w moim posiadaniu.Nie wyobrażałem sobie sprawowania funkcji radnego nie znając środowiska które reprezentowałem i któremu służyłem.

Dodaj komentarz