Droga do szkoły – ul. Szkolna

Ulica Szkolna w Żółwinie, „jak sama nazwa wskazuje”, prowadzi do Szkoły. Codziennie większość dzieci dowożona jest tędy na lekcje samochodami i autobusem szkolnym. Niestety z roku na rok stan tej ulicy, mimo wielokrotnych interwencji nie poprawia się.

Podczas deszczu koleinami w jezdni płynie woda, która zbiera się w najniższym miejscu na zakrętach. Woda ta nie wysycha nawet przez kilka dni, stwarzając poważne zagrożenie dla ruchu.

Ul. Szkolna, zakręty, 28 kwietnia 2016, świeci słońce, ale woda wciąż stoi, samochód omijający kałużę i dziury zjechał na lewy pas niewidocznego zakrętu ryzykując zderzenie czołowe
Ul. Szkolna, zakręty, 29 kwietnia 2016, po wyschnięciu wody ukazał się wybój.
Ul. Szkolna, zakręty, 29 kwietnia 2016,wybój i uszkodzona studzienka.
Ul. Szkolna, zakręty, 29 kwietnia 2016, pogłębiający się wybój.

Sprawę tą poruszano wielokrotnie. Ostanie pismo, m.in. w tej sprawie, do Burmistrza Brwinowa Sołtys Karol Marchwiak skierował prawie rok temu.

W piśmie tym zwrócił się o:

Zabezpieczenie ul. Szkolnej: Pragniemy zwrócić uwagę, że nadal nie zostało rozwiązane odwodnienie tej ulicy, co zgłaszaliśmy już w naszym piśmie z dnia 2012-06-14. W wyniku nieprawidłowej realizacji budowy chodnika wzdłuż ul. Szkolnej jezdnia tej ulicy stała się kanałem odwadniającym, gdyż krawężniki i żwirowe powierzchnie mające odbierać wodę deszczową umieszczone są powyżej powierzchni jezdni. Również po stronie zachodniej jezdnia zagłębiona jest poniżej poboczy. Konieczne jest poprawienie istniejącego i wykonanie dalszego odcinka rowu odwadniającego od strony terenów ANR.  Brak takiego rowu powoduje, że woda z całego, ok. 1 km odcinka ul. Szkolnej spływa do najniższego miejsca w pobliżu zakrętów, gdzie tworzą się zastoiny wodne, a w zimie lodowisko.

W wyniku tej interwencji w zeszłym roku faktycznie poprawiono rowy odwadniające, ale jak widać nie przyniosło to spodziewanego skutku.

Mieszkańcy Żółwina nadal czekają na radykalne rozwiązanie tej sprawy.

Dodaj komentarz