Żółwin w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego

W księgozbiorze mieszkańca Żółwina, Pana Pawła Komendera, znajduje się Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego (reprint), z końca XIX wieku, gdzie dotarliśmy do ciekawych informacji na temat Żółwina i Brwinowa.

W tomie I, z 1980 roku, na stronie 393 znajduje się wpis następującej treści:

Brwinów, ( z folwarkiem Wilhelmów), dobra w powiecie błońskim, gmina Helenów, parafia Brwinów, przystanek drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej, od Warszawy odległość wiorst 21…
…Dobra dawniej należały do książąt Radziwiłłów, w 17 wieku do prymasa Prażmowskiego; następnie, wraz z pobliskim Kopytowem, do jenerała byłych wojsk polskich Kazimierza Dziekońskiego; w roku 1861 nabył je od Józefa Szmidackiego przemysłowiec Stanisław Lilpop, do którego spadkobierców obecnie należą.

Tak zmieniały się losy pobliskich miejscowości, kiedy Błonie było siedzibą powiatu, Helenów, gminy, a Pruszków i Brwinów jedynie przystankami drogi żelaznej…

W tomie XIV (ostatnim), z 1895 roku, na stronie 828 znajduje się wpis następującej treści:

Żółwin, wieś i folwark, powiat błoński, gmina Młochów, parafia Brwinów, odległość 6 wiorst od Grodziska (stacja drogi żelaznej), ma 31 osad, 247 mieszkańców. W 1827 roku było 16 dymów, 166 mieszkańców. W roku 1878 folwark Żółwin rozległy na mórg 459, grunty orne i ogrody mórg 322, łąk mórg 37, lasu mórg 73, wody mórg 12, wody mórg 12, nieużytków mórg 15, budynki murowane 4, drewniane 8. Wieś Żółwin osad 31, mórg 398. W roku 1580 wież Żółwinie ma w dziale Kaspra Parzniewskiego 1 łan i w dziale Katarzyny, wdowy po Stanisławie Rogowskim i jego synów 1 łan.

Nie wiemy, ile „dymów” liczy obecnie Żółwin, ale mieszkańców prawie dziesięć razy tyle, co w roku 1827.

 

Dodaj komentarz