PTO a Żółwin

Nie wszyscy są świadomi tego, że Owczarnia, Żółwin i Terenia są częścią projektu Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów. Na poniższym planie jest to jednoznacznie widoczne.

Niestety, rola Żółwina w tym projekcie jest całkowicie „służebna”. Oddajemy teren pod cmentarz, który ma służyć wszystkim uczestnikom projektu, a w zamian nie dostajemy nic. Budowa cmentarza będzie się wiązała ze zwiększeniem ruchu samochodowego w ul. Szkolnej, Nadarzyńskiej i Granicznej.

Obszar Żółwina , Owczarni i Tereni jednoznacznie na mapie PTO. (Źródło oficjalna prezentacja PTO)

Cmentarz w Żółwinie, zakończenie prac projektowych za kilka dni, sprawy komunikacyjne nierozwiązane.

Prowadzona w ramach projektu analiza sytuacji komunikacyjnej w całości pominęła problemy drogowe Żółwina. Na obszarze Żółwin, Owczarnia i Terenia nie znalazł się ani jeden punkt pomiaru ruchu!

Punkty pomiaru ruchu na terenie PTO.

Dla decydentów PTO nasze problemy komunikacyjne nie istnieją.

Obecnie mają zostać poddane konsultacjom społecznym wyniki analizy komunikacyjnej PTO, i wg. mojej wiedzy analiza ta nie uwzględnia w żadnym stopniu planowanego cmentarza, powstania węzła komunikacyjnego Siestrzeń i Młochów przy trasie S8 oraz już otwartego połączenia S8 Nadarzyn-Warszawa.

Po raz kolejny interesy mieszkańców Żółwina zostały całkowicie pominięte i zignorowane.

Na kuriozum zakrawa umieszczenie punktu analizy ruchu na skrzyżowaniu lokalnych ulic w Podkowie, Paproci i Kwiatowej, czy Kazimierzowskiej i Brwinowskiej w Milanówku, a nie uwzględnienie tak newralgicznych punktów jak Kasztanowa-Nadarzyńska w Żółwinie, czy Kazimierzowska-Książenicka w Owczarni. Wstępne wyniki analizy ruchu wykazały, że w październiku 2015 roku w godzinach 6:00-18:30 wykonanych w punktach widocznych na załączonym planie zarejestrowano łącznie 76 557 pojazdów.

Największy ruch odbywał się w następujących punktach pomiarowych:
• Brwinów: skrzyżowanie ul. Granicznej z ul. Pszczelińską – 17 563 pojazdy,
• Podkowa Leśna: skrzyżowanie ul. Paproci z ul. Kwiatową – 6 595 pojazdów,
• Milanówek: skrzyżowanie ul. Turczynek z ul. Królewska – 2 141 pojazdów.

Jeżeli na skrzyżowaniu Paproci i Kwiatowej było 6 595 pojazdów, to ciekawe ile by ich było na Kasztanowej i Nadarzyńskiej w Żółwinie? Nikt tego nie wie, bo nie uważano za stosowne tego zbadać.

‪#‎Żółwin‬

Dodaj komentarz