Porozumienie Sołectw

W dniu 19 lutego 2016 r. zawiązane zostało „Porozumienie Sołectw dla Rozwoju Lokalnej Sieci Drogowej”. Po stronie Sołectw Żółwin i Terenia ma ono na celu odciążenie ulic Południowej, Granicznej i Młochowskiej.

Poniżaj pełny tekst porozumienia oraz kopia:

W dniu 19 lutego 2016 r. o godz. 19.00 odbyło się w świetlicy OSP Żółwin spotkanie grupy inicjatywnej pod nazwą „Porozumienie Sołectw dla Rozwoju Lokalnej Sieci Drogowej”  złożonej z:

  1. Sołtysów i członków Rad Sołeckich Żółwina, Tereni oraz Starej Wsi,
  2. Radnych Gminy Brwinów i Gminy Nadarzyn,
  3. Przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół Żółwina i Tereni,
  4. Mieszkańców w/w sołectw.

Podczas spotkania zostały poruszone poniższe wątki:

a/ problem palącej konieczności dokonania usprawnień w połączeniach drogowych między tymi miejscowościami,

b/ umożliwienie dojazdu z Żółwina i Tereni do trasy S8, w kierunkach Warszawy i Katowic,

c/ umożliwienie dojazdu ze Starej Wsi i z Nadarzyna – do Żółwina, Podkowy Leśnej, Brwinowa,

W związku z modernizacją trasy S8 i budową węzłów Siestrzeń i Młochów, koniecznym jest zapewnienie właściwej organizacji komunikacji lokalnej wraz odpowiednim połączeniem do nowo powstających węzłów.

Ustalono na spotkaniu, że jedynym rozsądnym rozwiązaniem dla ruchu w kierunku Warszawy i południa Polski, jest przygotowanie nowej koncepcji komunikacyjnej na bazie istniejącej siatki dróg:

– w kierunku Katowic za pośrednictwem ulicy Granicznej i Pigwowej aż do węzła Siestrzeń;

– w kierunku Warszawy za pośrednictwem ulicy Słonecznej, do okolic węzła Młochów;

Proponowane rozwiązanie odciążyłaby ulicę Południową, Graniczna i Młochowska
w Żółwinie, oraz ulicę Pieczarkowa i Poziomkową w Starej Wsi stanowiącą najkrótsze połączenie pomiędzy sołectwami. Dodatkowo rozwiązanie to w pobliżu wsi Terenia poprawiłoby również komunikacje tego sołectwa z siecią dróg powiatowych i krajowych.

Niniejszą koncepcję poddaje się pod publiczną dyskusję i rozwagę władz samorządowych bezpośrednio zainteresowanych gmin. „Porozumienie sołectw dla rozwoju lokalnej sieci drogowej” zdecydowało o udzieleniu poparcia dla powyższego projektu i zobowiązało się koordynować wszelkie powstałe przy tym społeczne aktywności.

 

 


Jedna z propozycji to przedłużenie ul. Słonecznej w kierunku Starej Wsi. Na załączonym Planie Zagospodarowania wsi Terenia wytyczono teren, który wcześniej był przewidziany na podobną drogę, ale obecnie jest terenem rolnym. (Na grafice oznaczony kolorem żółtym.)

Zapraszamy do dyskusji nad nowymi rozwiązaniami.

#‎żółwin‬

1 myśl na temat “Porozumienie Sołectw

Dodaj komentarz