Plany Zagospodarowania wymagają aktualizacji

Prawie cały obszar Żółwina jest objęty Planami Zagospodarowania Przestrzennego. Niektóre z nich powstały wiele lat temu, i zgodnie z prawem powinny zostać poddane ponownej ocenie. Stosowny wniosek Sołtys i Rada Sołecka złożył do Burmistrza Gminy.

21 marca 2016 roku otrzymaliśmy odpowiedź odmowną.

Dodaj komentarz