Walka o ul. Graniczną i Pieczarkową

Sołtys i Rada Sołecka od lat prowadzą walkę o poprawę stanu dróg w naszej wsi. Szczególne emocja budzą „drogi wylotowe” z naszej miejscowości w kierunku południowym tj. ulice Graniczna i Pieczarkowa.

Oto relacja z ostatniego przebiegu tych starań:

„26 listopada złożyliśmy osobiście pismo w tej sprawie na ręce Burmistrza i Rady Gminy, podczas posiedzenia Komisji Inwestycyjnej Rady. Na posiedzeniu tym dodatkowo uzasadniliśmy ustnie nasz wniosek, przedstawiając historię i kontekst naszych starań.

Niestety, odpowiedzi, których się doczekaliśmy nie były satysfakcjonujące. Co do ul. Pieczarkowej, Pan Burmistrz skierował nasze pismo do Gminy Nadarzyn, a odpowiedź tej Gminy była całkowicie negatywna.

Nie rozumiemy takiego postępowania Pana Burmistrza, bo 3 do 8-metrowy pas terenu wzdłuż ul. Pieczarkowej został wywłaszczony i jest w posiadaniu Gminy Brwinów. (konkretnie dotyczy to działek 6/10, 49, 43/33, 44/14, 46/10, 47/10, 48/10, obręb Terenia). Tak więc ul Pieczarkowa, to nie jest „sprawa Starej Wsi”, ale także sprawa mieszkańców Żółwina i Tereni, i Gminy Brwinów.

Ul. Graniczna, jak wiadomo w swej dużej części jest drogą Powiatową. Tutaj też nasze pismo zostało odesłane do Powiatu Pruszków, a odpowiedź była zbliżona do tej, którą uzyskujemy od wielu lat: „Postaramy się coś zrobić, ale chyba nie zrobimy nic bo…”.

Odpowiedź Zastępcy Burmistrza w sprawie gminnego odcinka ul. Granicznej jest nieco pozytywniejsza, ale kończy się stwierdzeniem, że „budżet.. na 2016 rok.. nie przewiduje przebudowy ul. Granicznej.

Jak widać nasze dotychczasowe starania przynoszą niewielki skutek, stąd poszukiwania innych rozwiązań, które będziemy chcieli poddać wkrótce pod publiczną dyskusję.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi dokumentami, aby lepiej zrozumieć problemy drogowe naszej miejscowości.

Dodaj komentarz