Fundusz sołecki 2016

Środki funduszu sołeckiego w roku 2016
zostaną wydatkowane na:

  1. Projekt oświetlenia ul. Granicznej                                  2 500 zł.
  2. Organizacja imprez sportowych, kulturalnych
    dla dzieci i dorosłych                                                          6 950 zł.
  3. Remont pomieszczeń remizy OSP Żółwin                     7 500 zł.
  4.  Zakup wraz z montażem sprzętu sportowego              5 850 zł
  5. Sprzątanie, wykaszanie i odśnieżanie                             8 507 zł
  6. Akcesoria i materiały do ciągnika i kosy spalinowej        200 zł
  7. Zakup ławki i kosza na śmieci                                            1 000 zł

RAZEM            32 507  zł

1 myśl na temat “Fundusz sołecki 2016

Dodaj komentarz