Zebranie Wiejskie wybrało Sołtysa i Radę Sołecką

Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy ukazała się poniższa relacje z Zebrania Wiejskiego w Żółwinie w dniu 4 kwietnia 2011:

Mieszkańcy Żółwina licznie przybyli do sali OSP na zebranie, które poprowadził Aleksander Białecki. Sołtys Karol Marchwiak przedstawił sprawozdanie, w którym wymieniał m.in. utwardzone w ostatnich latach drogi oraz akcje podejmowane przez mieszkańców. Sprawozdanie w imieniu rady sołeckiej złożył Józef Streżyński, który odniósł się do kwestii budowy chodnika w ul. Nadarzyńskiej. Mieszkańcy przez wiele lat starali się o jego budowę – bezskutecznie. Straciła ważność przygotowana w 2007 r. dokumentacja projektowa, ale rozmowy burmistrza Arkadiusza Kosińskiego ze Starostą Pruszkowskim Elżbietą Smolińską są obecnie na dobrej drodze i mieszkańcy mogą mieć nadzieję, że ruszą nowe prace projektowe. W wyborach sołtysa mieszkańcy ponownie powierzyli tę funkcję Karolowi Marchwiakowi, który uzyskał 65-procentowe poparcie. Działaniem w radzie sołeckiej będą go wspierać: Zbigniew Kulesz, Paweł Komender, Elżbieta Senkalska, Józef Streżyński oraz Piotr Strubiński. Dobre wiadomości dla mieszkańców Żółwina przekazał burmistrz Arkadiusz Kosiński: żółwiński „Orlik” uzyskał dotację ze strony Marszałka Województwa Mazowieckiego, będzie budowany pierwszy etap chodnika w ul. Szkolnej, a w przetargu na projektowanie przedszkola w Żółwinie złożono aż 45 ofert – taka liczba pozwoli na wyłonienie odpowiedniego wykonawcy. Burmistrz prowadzi także z Agencją Nieruchomości Rolnych w sprawie pozyskania terenu pod budowę cmentarza komunalnego w Żółwinie. Ten temat – podobnie jak kwestia funkcjonowania lokalnej komunikacji autobusowej oraz podtopienia i funkcjonowanie melioracji – był poruszany przez mieszkańców w ostatnim punkcie zebrania.

Dodaj komentarz