1, 2, 3… ŻÓŁWIN! Czyli Żółwin w liczbach

0przedszkoli

1plac zabaw (ufundowany przez firmę Nivea przy Nadarzyńskiej na działce, na której ma powstać przedszkole)

2sklepy spożywcze (oba przy Nadarzyńskiej)

3chodniki (Kasztanowa, Szkolna, Nadarzyńska), co oznacza, że tylko niecałe 5% ulic[1] w Żółwinie posiada chodnik (większość ulic nie posiada również jakiegokolwiek pobocza, a mimo to na drogach gminnych brak jest ograniczeń prędkości), wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; warsztaty samochodowe (2 na ulicy Nadarzyńskiej i 1 na Południowej)

5 – tyle kadencji swoją funkcję pełni Sołtys Żółwina – Karol Marchwiak i tylu członków liczy Rada Sołecka Żółwina (Grzegorz Kogut, Zbigniew Kulesz, Piotr Strubiński, Elżbieta Senkalska, Paweł Komender)

6ulic asfaltowych (Kasztanowa, Łąkowa, Nadarzyńska, Szkolna, Słoneczna, Południowa), przejść dla pieszych (Kasztanowa, Nadarzyńska x 4, Szkolna)

11 – tyle km ma obwód granicy Żółwina

18,13%frekwencja wyborcza w wyborach do Sejmu i Senatu RP 2015 (średnia w Gminie Brwinów – 19,46%, średnia w powiecie pruszkowskim – 19,79%, średnia w województwie mazowieckim – 18,11%, średnia krajowa – 16,47%[2])

63liczba wszystkich ulic w Żółwinie[3]

76,75% – czyli 406 głosów – taki wynik wyborczy w pierwszej rundzie wyborów na Burmistrza Gminy Brwinów uzyskał Arkadiusz Kosiński w naszym obwodzie w roku 20142

90liczba dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) zameldowanych w Żółwinie[4][5]

92 – tyle lat ma najstarszy mężczyzna zameldowany w Żółwinie4

97 – tyle lat ma najstarsza kobieta zameldowana w Żółwinie4

123 – podmioty gospodarcze zostały zarejestrowane w Żółwinie wg bazy CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej)[6]

345 – tyle głosów zdobył w wyborach samorządowych w 2014 r. nasz radny Józef Streżyński (65,22% głosów)2, tyle samo głosów zdobył także Andrzej Duda (45,45%) w wyborach na Prezydenta RP w naszym obwodzie[7]

773 – identyfikator miejscowości z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT

1208wyborców było uprawnionych do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP 2015 w naszym obwodzie

1 488liczba zameldowanych na terenie Żółwina, w tym na pobyt stały: 1 443, na pobyt czasowy: 454

24 758 – liczba zameldowanych na terenie gminy Brwinów4

142103 – kod terytorialny Obwodowej Komisji Wyborczej nr 16 w gminie Brwinów dla sołectw: Terenia i Żółwin, komisja mieści się w OSP Żółwin, ul. Nadarzyńska 25.

 

Liczba zameldowanych w Żółwinie w podziale na wiek i płeć4:

WIEK MĘŻCZYŹNI KOBIETY OGÓŁEM
0-2 26 15 41
3-6 47 43 90
7-15 95 90 185
16-18 14 17 31
19-65 461 483 944
>65 79 118 197
OGÓŁEM 722 766 1488

 

 

[1] Spośród 63 ulic.

[2] http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/

[3] Wg stanu na 24 czerwca 2016 r., zgodnie z danymi zamieszczonymi w Mapie Wektorowej Gminy Brwinów http://brwinow.e-mapa.net/

[4] Dane wg stanu na 7 lipca 2016 r. pochodzą z Urzędu Gminy Brwinów.

[5] W tym samym wieku w Owczarni zameldowanych jest 71 dzieci, co daje 161 dzieci, które mogłyby uczęszczać do przedszkola w Żółwinie (niestety nie posiadamy informacji nt. liczby dzieci, które mieszkają na terenie Żółwina, ale nie są tu zameldowane, m.in. dlatego, żeby rodzice mogli zapewnić im miejsca w innych placówkach (np. w Podkowie Leśnej, Warszawie).

[6] Wg stanu na 24 czerwca 2016 r. https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx

[7] http://pkw.gov.pl/402_Wybory_Prezydenta_RP_w_2015_r